Wie zijn we ?

De Stichting voor de Eigentijdse Herinnering (Brussel – België), opgericht in 1994, neemt zich voor om de geschiedenis van de Joden in België zowel als hun bijdrage tot de wording van de nationale gemeenschap in de loop van deze eeuw bij te lichten.

Deze contrastrijke bevolkingsgroep heeft zowel op economisch als op politiek, sociaal, cultureel en religieus vlak een onvergelijkelijke bedrijvigheid tentoongesteld. Het joodse volk in België heeft de meest verscheidene socio-economische situaties gekend en is keer op keer betrokken geweest bij de meest woelige ontwikkelingen in de geschiedenis.

 
 

Herinneringsplicht

Door het woord te geven aan hen die het nooit gekregen hebben en waarvan de getuigenis een niet te ontkennen bijdrage levert aan de geschiedschrijving van het joodse leven in België, meent de Stichting voor de Eigentijdse Herinnering een ware herinneringsplicht te vervullen. De Stichting blijft de aandacht toespitsen op de onvermijdelijke, maar vruchtbare, spanningen die zich manifesteren tussen het belang van een historische methode, de dynamiek van de herinnering en een kritische reconstructie van het verleden.

 

Image2

 

Waakzaamheid

Het feit dat de Westerse beschaving blijvend getekend is door de drang van het Duits nationaal-socialisme om namens een krankzinnige ideologie een volk te vernietigen  niet omwille van wat dit volk verondersteld werd te hebben gedaan maar omwille van wat het was, roept een uitgesproken waakzaamheid op. De Stichting meent door haar werk de inspanningen om heden het woord te geven aan hen, die beter dan wie ook, de ware prijs van deze krankzinnigheid kennen, kracht bij te zetten. Een helder begrip van het verleden is een essentieel component van democratische waakzaamheid en dus onvermijdelijk een conditio sine qua non voor een humane toekomst voor allen.

 

 

Image3