Wat doen we ?

De Stichting voor de Eigentijdse Herinnering doet het volgende:

 1. interviews
  de stichting tekent nauwgezet getuigenisssen op.
 2. historisch onderzoek
  de stichting onderneemt wetenschappelijk onderzoekscampagnes over de joodse gemeenschap in België.
 3. biografische studies 
  de stichting stelt levensverhalen van prominente figuren van de joodse gemeenschap van België op
 4. inventarissen
  de stichting maakte o.a. een inventaris op van de archieven van de SSJ (Service Social Juif) evenals een  inventaris van de in Israël bewaarde documenten met betrekking tot het Belgisch jodendom

Haar documentatiecentrum verzamelt documenten, verhandelingen, archieven, getuigenissen en fotomateriaal met betrekking tot de verscheidene aspecten – zowel individuele als familiale of institutionele aspecten – van het joodse leven in België en haar bijdrage tot de hedendaagse wereld.

 

img07

De Stichting voor de eigentijdse Herinnering heeft de tentoonstelling Une jeunesse d’antan – Album de la mémoire juive en Belgique opgezet.

De tentoonstelling focust op een aantal gekende of miskende plaatsen, die de verscheidenheid van het leven van de joodse jeugd in België weerkaatsen. Door het tonen van de diversiteit, de normaliteit, de menselijkheid maar ook de eventuele specficiteit van het joodse leven draagt men bij aan een democratische samenleving die heden de dag zeker het resultaat is van multiculturele inbreng.

Het project Joodse gedenkplaatsen heeft als doel een inventaris op te maken van de herinneringsplaatsen aangaande de geschiedenis en het patrimonium van de joodse gemeentes van België (gedenkplaten, monumenten, bidplaatsen, kerkhoven,…) Het onderzoek gebeurt systematisch.  Voor elke site wordt een bestand aangemaakt met de beschrijving, de juiste identificatie, de bestemming, de historiek van de plaats en de informatiebron (archieven en bibliografie). Bij elke item hoort een dossier met foto’s.

 

 a-img22     a-img21