Biografieën

De Stichting voor de Eigentijdse Herinnering legt een biografische documentatie aan over prominenten van de joodse gemeenschap van België, die actief waren in de openbare functie, in de diplomatie, in de Europese en internationale instellingen, in de commerciële ondernemingen, in de financiële instellingen, in de universitaire wereld, in de magistratuur, in het leger, in het cultureel leven (kunst, muziek en literatuur), op het politiek toneel, in de media, in de sport, in het verenigingsleven en in de sociale sector.

De zo vergaarde documenten en opgestelde levensbeschrijvingen zijn, onder voorbehoud, ter beschikking in het documentatiecentrum van de Stichting. Regelmatig worden in de Bijdragen voor de eigentijdse Herinnering een aantal van deze levensbeschrijvingen gepubliceerd.