Publicaties

De Bijdragen tot de eigentijdse Herinnering worden sinds 1999 jaarlijks gepubliceerd. Ze bevatten studies van de onderzoekers en de wetenschappelijke medewerkers van de Stichting eveneens als bijdragen van auteurs buiten de Stichting. Deze bijdragen richten zich tot allen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de joden in België. Historische analyses, inventarisering en presentatie van documenten en bronnen, vraagstellingen betreffende de methodologie vormen de onderwerpen die regelmatig worden aangesneden in onze Bijdragen.

Om informatie hieromtrent te bekomen : info@fmc-seh.be